Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for Availy AS med organisasjonsnummer 827608912 for nettsiden https://availy.io/. Availy tilbyr en frittstående SaaS-løsning som kombinerer intelligent ressursplanlegging, booking og salg som selvbetjent skal settes opp av tjenestetilbyder.

Formålet med denne personvernerklæringen er å gi deg en oversikt over hvordan vi samler inn og bruker personvernopplysninger på våre nettsider og/eller et hvilket som helst innhold, tjeneste, støtte, informasjon eller dokumenter gitt til deg av oss som en del av tjenesten vår til deg som bruker av applikasjonen. (alle fysiske personer som har tilgang til tjenestene våre) og/eller deg som representant for en «kunde» (hvilket som helst selskap som er registrert med en Availy konto). Personvernerklæringen er del av våre brukervilkår som du må akseptere når du bruker våre nettsider og/ eller kommuniserer med oss, ved å sende oss informasjon via e post eller chatfunksjon.

 

Behandlingsansvarlig

Availy AS er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene vi henter inn. Behandlingsansvarlig hos oss er Frode Hansen Nyengen som kan nås på fhn@availy.io

Personopplysninger og formål. Hvilke personopplysninger henter vi inn og hvorfor:

Personopplysninger som samles inn er hovedsakelig: navn, e-post, adresse, selskapet du jobber i, betalingsinformasjon, telefonnummer.

Vi verken henter inn, registrerer eller behandler sensitive personopplysninger.

Vi henter også inn ikke-personlig informasjon, slik som anonyme brukerdata. Dette spesifiseres nærmere under senere avsnitt i denne personvernerklæringen.

 

Formål:

Formål med innhenting av personopplysningene er å:

 • kunne kommunisere med deg som potensiell, eksisterende eller tidligere kunde
 • kunne kommunisere med deg som er vår samarbeidspartner
 • for å kunne gjennomføre transaksjoner mellom oss og deg
 • for å kunne gjennomføre avtaler mellom oss og deg
 • Hvordan vi henter personopplysninger og når

Vi henter inn personopplysninger i all hovedsak via: kontaktskjema på nettsiden, e-post, telefon, meldinger via sosiale medier.
Videre henter vi inn informasjon om bruk på våre sider (eks brukermønster). Annen form for kommunikasjon kan også forekomme. Merk at behandling av personopplysninger i relasjon til spesifikke tjenester og produkter kan være regulert i egne avtaler som er tilgjengeliggjort på de spesifikke produktsidene.

 

Når henter vi inn personopplysninger:

Vi henter inn personopplysninger når:

 • Du besøker vår hjemmeside. Informasjonen vi da henter inn, eller kan hente inn er: navn, e-post adresse, postadresse, telefonnummer, IP-adresse.
 • Du har laget bruker hos oss. Informasjonen vi da henter inn, eller kan hente inn er: Navn på selskapet, e-post, telefon og adresse.
 • Du har benyttet våre sider for å kjøpe varer/tjenester. Informasjonen vi da henter inn, eller kan hente inn er: Fornavn, etternavn, telefon, e-post, adresse, firmanavn, organisasjonsnummer og betalingsinformasjon.
 • Du abonnerer på vårt nyhetsbrev. Informasjonen vi da henter inn, eller kan hente inn er: navn, epost, telefon og samtykke til nyhetsbrev.
 • Du har søkt jobb hos oss. Informasjonen vi da henter inn, eller kan hente inn er: navn, epost og telefon.
 • Du deltar i en kundeundersøkelse/konkurranse. Informasjonen vi da henter inn, eller kan hente inn er: fornavn, etternavn, e-post og telefon.
 • Du er en leverandør til oss eller samarbeidspartner av oss. Informasjonen vi da henter inn, eller kan hente inn er: Fornavn, etternavn, kontaktopplysninger, stilling/funksjon og arbeidsgiver.

 

Behandlingsgrunnlag

Vårt behandlingsgrunnlag ligger under de lovregulerte grunnlagene og er:

 • Nødvendig for å oppfylle en rettslig plikt: Dette gjelder personopplysninger som vi er pliktig til å innhente, lagre og/ eller behandle som følge av lovregulering.

 

Bruk av tredjeparter

Deling av personopplysninger med andre: Noe deling av personopplysninger er nødvendig for å kunne drifte vår virksomhet. Dette vil typisk være IT- leverandører, regnskap/revisjon, rådgivning og lovpålagt rapportering til myndigheter.

Nettsiden er hostet av Domeneshop.

Vi benytter følgende databehandlingstjenester: Stripe, Sendgrid, Google, MailChimp.

 

Lagring av personopplysninger: Sikkerhet og sletting

Vi tar sikkerhet på alvor og ivaretar personopplysninger på best mulig måte slik at uvedkommende ikke får innsyn eller har mulighet til å endre og påvirke personopplysningene. Vi benytter kun IT- leverandører og programvare vi mener gir oss tilstrekkelig sikkerhet.

Personaltilgang: Det er kun nødvendig personale som har tilgang til personopplysningene. Personopplysningene lagres bak brannmur, er passordbeskyttet.

Personopplysningene overføres ikke til land utenfor EU/EØS-området (tredjeland).

I henhold til personopplysningsloven skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, slettes. Vi lagrer personopplysninger vi henter inn i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning. Du kan når som helst kreve sletting av all personlig informasjon vi har om deg med unntak av opplysninger vi er nødvendig eller pliktig til å oppbevare, i tråd med gjeldende regelverk, eller som vi må ha tilgang til for å gjennomføre og opprettholde en avtale med deg.

 

Dine rettigheter

Kommunikasjon fra oss: Om du ikke ønsker å motta e-poster fra oss lenger, klikk avbestillings-link som du som regel finner nederst i hver e-post du mottar fra oss. Ønsker du å bli slettet fra alle våre registre, send oss en e-post til hello@availy.io.

Trekke tilbake samtykke, innsyn og retting: Du kan når som helst velge å trekke tilbake ditt samtykke om behandling av personopplysninger. Du har også krav på innsyn i de personopplysninger som er registrert. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller de er ufullstendige, kan du kreve disse rettet.

Du kan også kreve å få utlevert personopplysninger vi har laget slik at du kan gjenbruke dem som du vil på på andre systemer/tjenester. Du kan ha rett til å få dine opplysninger slettet.

Dersom du ønsker å ta i bruk noen av disse rettighetene, kan du sende en skriftlig henvendelse til fhn@availy.io

 

Bruk av informasjonskapsler (cookies):

Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsider. Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside, og de kan være nødvendige for at nettsidene våre skal fungere optimalt. Vær oppmerksom på at dersom cookies ikke godkjennes, vil du kunne få en mindre optimal bruk av våre nettsider.

Dersom du samtykker, bruker vi også cookies til:

 • Å øke funksjonalitet og optimalisering på våre nettsider
 • Besøksstatistikk
 • Webanalyse for å vurdere hvordan nettstedet brukes og for å kartlegge forbedringspotensiale • Webanalyse av brukervennlighet
 • Å huske innloggingsinformasjon på siden
 • Å identifisere brukere eller besøkende på sidene våre

Du kan trekke tilbake samtykket når som helst, ved å slette nedlastingen i din nettleser.

Ved bruk av informasjonskapsler/cookies er vi pliktig til å informere om hvilke informasjonskapsler (cookies) vi benytter. Vi benytter følgende informasjonskapsler: Google analytics.

 

Endringer

Endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Oppdaterte vilkår vil alltid nnes tilgjengelig på vår nettside.

Adgangen til å klage: I overenstemmelse med personvernlovgivningen forplikter vi oss til å løse klager om ditt personvern og behandling av personopplysninger. Individer tilhørende Norge, EU eller Sveits som har spørsmål eller innsigelser til denne personvernerklæringen bør først kontakte oss i Availy AS gjennom fhn@availy.io

Dersom du ikke er fornøyd med hvordan Availy AS behandler din persondata, kan du inngi en klage til den relevante tilsynsmyndigheten. I Norge er dette Datatilsynet, epost: postkasse@datatilsynet.no, telefon: 22 39 69 00. For full oversikt over dine rettigheter etter personopplysningsloven, vennligst se Datatilsynets hjemmesider.

 

[cookies]